Smittervernutstyr

Smittevernutstyr, vi har ledig kapasitet  

Har dere behov for smittevernutstyr som tilfredsstiller strenge europeiske og norske medisinske krav? Vi i Vikom AS  er en godkjent norsk distributør av smittevernutstyr til både offentlige, ideelle og private foretak.  

Smittevernutstyr fra våre produsenter tilfredsstiller alle norske og europeiske direktiver og krav til utforming og funksjonsevne for medisinsk utstyr og smittevernutstyr. Med oss som deres distributør av smittevernutstyr, kan dere være helt sikre på at dere får tilgang til sikkert, trygt og godkjent utstyr.  

Våre distribusjonsløsninger er fullt skalerbare for organisasjoner i både mellomstore og store størrelsesordener. Vi kan med andre ord imøtekomme behov til levering av smittevernutstyr fra både lokale, regionale og nasjonale foretak og institusjoner.  

Vi leverer alt av smittevernutstyr  

Våre produsenter fremstiller alt fra visirer, klasse 2 kirurgiske munnbind, ansiktsmasker, smittefrakker og engangshansker til operasjonshetter. Takket være våre allsidige produsenter, kan vi utgjøre en helhetlig partner for levering og distribusjon av smittevernutstyr.    

Vi jobber kontinuerlig for å kunne imøtekomme ethvert krav, behov og ønsker som norske organisasjoner, helseinstanser og foretak måtte ha knyttet til smittevernutstyr. Vi er derfor svært tilpasningsdyktige og dynamiske, og vi klarer å tilfredsstille de aller fleste ønsker og behov.   

Produksjon og logistikk av smittevernutstyr  

Takket være vår gode tilstedeværelse i Kina og et veletablert kontaktnettverk som har vært på plass selv før utbruddet av Covid-19, har vi en god og tett kontakt med produsenter i tillegg  til å ha velfungerende og fleksible logistikkløsninger.    

Med oss som deres distribusjonsansvarlige, er dere sikret pålitelighet, forutsigbarhet og seriøsitet. Dere kan være sikre på at frister og avtaler imøtekommes, samt at våre gode og fleksible løsninger vil kunne sørge for levering selv under turbulente tider.    

Vi har allerede, i samsvar med våre produsenter i Kina, levert smittevernutstyr til både mellomstore og større nasjonale, regionale og lokale foretak i og utenfor helsesektoren. Våre allerede suksessfulle leveranser og gode referanser, viser til utstyrets kvalitet og vår evne til å levere som avtalt. Alle våre produsenter er selvfølgelig godkjente og sitter allerede på testresultater fra kliniske tester, samt sertifiseringer å vise til. Disse blir så klart fremvist ved forespørsel.  

Vi har kapasiteten til å distribuere smittevernutstyr  

Vi i  firmanavn  har ledig kapasitet til å levere smittevernutstyr fra våre produsenter i Kina. Vår kapasitet er stor nok til å dekke selv de aller største etterspørrerne sine behov. Med et veletablert kontaktnettverk og direkte linjer til agenter på alle ledd i distribusjonskjeden, kan vi gi dere løpende oppdateringer og være et mellomledd mellom dere på den ene siden, og produsenten og logistikkansvarlige på den andre siden.    

Vi er svært fleksible, og vi vil kunne levere store bestillinger med smittevernutstyr selv når vi er kontaktet relativ kort tid før ønsket levering. Vi kan også etterkomme ønsker knyttet til faste leveranser som finner sted på ønskede tidsintervaller.  

Vi tar sikkerhet og hygiene på alvor  

Som en distributør av smittevernutstyr, tar vi vår rolle svært seriøst. Derfor kan dere ta det for gitt at våre leveranser av smittevernutstyr er sterile, godkjente og er anvendbare til tiltenkt bruk.    

Våre produsenter har strenge rutiner for sanitet og hygiene ved sine tilvirkningslokaler. Ingen som er antatt å ha smittsomme sykdommer eller som ikke er ikledd smittevernutstyr og er forhåndsgodkjente vil ha adgang til deres fasiliteter. Dette sikrer at smittevernutstyret tilfredsstiller alle krav til fremstilling under sterile og hygieniske omgivelser.    

Også under  forsendelse, blir smittevernutstyr håndtert på en forsvarlig måte. Ingen som ikke på forhånd er gitt tillatelse og er kvalifiserte, vil kunne røre ved utstyret før det er ankommet dere i Norge.  

Smittevernutstyr, godkjent for bruk i Norge  

Smittevernutstyr fra våre produsenter i Kina tilfredsstiller selvfølgelig alle europeiske og særnorske krav til utforming og reliabilitet. Ved forespørsel fremlegger vi gjerne sertifikater og testresultater fra kliniske tester.  

Vi tilbyr langsiktige løsninger for levering av smittevernutstyr  

I tillegg til å tilby større engangsleveringer av smittevernutstyr, kan vi også tilby langsiktige, trygge og forutsigbare løsninger for å sikre deg tilgang på utstyr, også fremover i tid. Sammen får vi på plass en god løsning som er skreddersydd deres unike situasjon, forhold og ønsker.    

Referanser fra både store og mellomstore foretak og helseinstanser  

Vi har allerede levert smittevernutstyr til store statlige regionale helseforetak, ideelle organisasjoner og private bedrifter. Ved å benytte oss som deres distributør av smittevernutstyr, kan dere være sikker på at tidsfrister og avtaler imøtekommes.    

Ved forespørsel, viser vi gjerne til ikke-hemmeligholdte referanser på suksessfulle leveranser av smittevernutstyr til norske foretak og institusjoner.  

Få anbud og estimater, raskt og effektivt  

Dersom dere ønsker oversikt over produktlister, estimert leveringstid og anbud, så kan vi kontaktes på epost:  adresse , eller telefon:  nummer . Vi ser frem til å høre fra dere. Vi er sikre på at vi vil kunne komme frem til en god avtale som sikrer dere smittevernutstyret dere trenger.    

Vi kan også fremlegge sertifiseringer og testresultater fra kliniske tester som er gjort på produktene vi distribuerer. Ta kontakt for mer informasjon vedrørende vårt smittevernutstyr.